۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کتاب هدایۀ فی النحو» ثبت شده است

معرفی کتاب
کتاب هدایه فی النحو به زبان عربی نوشته شده و در مورد نویسنده این کتاب اختلاف وجود دارد.
این کتاب شامل سه باب (هفتاد و سه درس) است.


آیت الله سیدمحمدصادق حسینی طهرانی :
مومن باید در طول روز یک ساعت خلوتی با خدا داشته باشد و در آن ساعت به او توجه کند و در طول اشتغال به امور دنیا نیز خلوت درون خود را حفظ نماید بدون خلوت و عزلت از مردم و از کثرات، عشق الهی برای کسی حاصل نمی شود؛ حتی انبیاء الهی نیز مقداری از عمر خودشان را در عزلت یعنی خلوت با خدا به سر می بردند.